Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akcia v Slánskych vrchoch

     Náš člen Jano Ducár bol začiatkom marca 2020 upozornený od svijho kamaráta Petra O., že v Slánskych vrchoch našiel Peter novú jaskynku. Prieskumná akcia bola o pár dní - 15.3.2020. Poloha: východná strana pohoria Slánske vrchy, východne od kóty Mohylky, v zosuvovom pásme aj s jazierkom. Zosuv končí pri ceste Lipníky - Pavlovce. Je to neďaleko trasy Lesného náučného chodníka Tajch, v rámci ktorého je zastavenie - drevená socha Márie Terézie pri upravenom prameni, ten prameň je vlastne už pod zosuvovým pásmom veľkých balvanov. Severne od jaskyne je Krkavčia skala, vyhliadka zaistená reťazmi.

  V lokalite to nebola prvá akcia Speleoklubu Šariš, J. Ducár tam bol okolo roku 2003, potom s Janom Vykoupilom zhruba v roku 2005. Konštatovali, že je to pseudokras v andezitoch a ryolitoch, ale väčšinou iba malé trhliny, previsy. ktoré nespĺňajú definíciu jaskyne. Nad jaskyňou v hornej časti zosuvu je červená trhlina, ktorá pravdepodobne indikuje prítomnosť železnej rudy.

  Dňa 15.3.2020 informátor doviedol J. Ducára k veľkým balvanom v strednej časti zosuvového pásma, kde však od objavu Petra O. nastal ďalší menší prepad rozrušenej horniny. Bolo potrebné odhádzať asi 50 kg kameňov a potom sa dalo zasvietiť do pukliny, ktorú môžeme považovať za jaskyňu priepasťovitého typu. Štíhlejší jaskyniar by sa na lane mohol spustiť cca 4 metre na dno, kde sa ukazuje nádejné pokračovanie v pukline okolo hlavného balvanu. Najlepšie by bolo odstrániť vklinený kameň vo vstupe do priepasti. 

  Lokalita je zatiaľ najnádejnejšia v tomto zosuvovom pásme, ale nevylučujem, že pri terénnom prieskume väčšieho počtu jaskyniarov sa nájdu podobné jaskynky.

 

 

 

Autor textu: Ján Ducár

Autor foto: Ján Ducár

 

Náhledy fotografií ze složky Akcia v Slánskych vrchoch