Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vitrova dzira

Obrazek

Prvá akcia

Dňa 28.7.2008 sa uskutočnila niekoľko mesiacov pripravovaná akcia - obhliadka Vitrovej dziry, zvláštnej lokality severne od bývalých kúpeľov Borda v Slánskych vrchoch.

Podozrivý skalný odtrh objavil Anton Bača a Peter Eperješi počas turistickej akcie na jar 2008. Vtedy sa im zdal kráter, vedúci do neznáma, pokrytý lístím a hlinou dosť nebezpečný. Lano nemali, tak na dne odtrhu neboli.

Akcia 28.7.2008 bola pripravená lepšie. Zúčastnili sa jej dvaja znalci okolia zo Sečoviec: Anton Bača a Ivan Kmec a za západnú stranu Slánskych vrchov to bol spoluobjaviteľ Peter Eperješi z Košíc a Ján Ducár z Prešova. Ešte čo sa týka slova objav, treba s ním narábať opatrne, pretože v odtrhu je namontovaný dilatometer (pravdepodobne Geologický ústav Dionýza Štúra), takže je veľmi pravdepodobné, že jaskyňa už bola preskúmaná dávno pred nami. Len je nepochopiteľné, že sa o nej jaskyniari nedozvedeli skôr... Lokalitu Vitrova dzira z dôvodu ochrany dilatometrov nebudeme lokalizovať presne, len orientačne, pretože vandali môžu spôsobiť veľké škody.

V spomínanom dni som mal tú česť prejsť si celú jaskyňu Vitrova dzira až po jej dno. Zostup do nej je pomerne obtiažny, ale dá sa  absolvovať aj bez technických pomôcok (lano, príp. lankový rebrík). Lano je ale vhodné hlavne pri výstupe pre lepšiu bezpečnosť aspoň ako morálna podpora. Lano je však vhodné hlavne pre zostup a výstup záverečnej studne.

Jaskyňa Vitrova dzira je typická pseudokrasová rozsadlinová jaskyňa, kedy sa prasknutý skalný blok posunul po podloží smerom k potoku a vytvoril puklinu, ktorá pri dne dosahuje šírku až 2 metre a smerom hore sa vykliňuje do puklín a komínov. V jednom prípade vidno zospodu presvitajúce denné svetlo. Výšku priestorov sme odhadli na 8 - 10 metrov, ale môže to byť aj viac.

Jaskyňa je vytvorená v andezitoch a andezitových brekciách, ktoré majú zaujímavú farbu. Je tu množstvo skál, ktoré upútajú svojou tehlovočervenou farbou. Dno jaskyne je pokryté napadaným lístím, konármi a taktiež lesným humusom.

Na pomery Slanských vrchov sa jedná o mimoriadne veľkú rozsadlinu, akýsi učebnicový príklad pôsobenia síl prírody vo vulkanickom geologickom prostredí. V Slánskych vrchoch je okolo 10 evidovaných jaskýň a taktiež množstvo neevidovaných jaskýň. Vitrova dzira je jednoznačne doteraz najväčšou jaskyňou Slánskych vrchov a medzi pseudokrasovými jaskyňami Slovenska sa zaradila taktiež na popredné miesto. Tu treba podotknúť, že taká veľká rozsadlina sa vytvorila v relatívne nízkej nadmorskej výške južnej - nižšej časti Slánskych vrchov, a nie na severe, kde najvyššie kopce dosahujú takmer 1 100 m.

Rozsadlinu s jaskyňou poznajú aj geológovia, pretože vo Vysvetlivkách ku Geologickej mape severnej časti Slánskych vrchov a Košickej kotliny (Michal Kaličiak a kol., Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 1991) sa na str. 184 píše, že "hĺbková erózia tokov vytekajúcich z pohoria obnažila styk pevných vulkanických hornín s plastickým neogénnym podložím a následnou deformáciou vznikli morfologicky výrazné blokové rozpadliny, blokové polia a v ich predpolí zosuvy".

O tektonickej poruche od Bordy smerom na sever sa píše aj na str. 154.

Druhá akcia: zameranie a objav novej diery

Vitrova dzira bola zameraná 14.9.2008 členmi Speleoklubu Šariš Gabikou Majerníčkovou a Jánom Ducárom za výdatnej asistencie nášho sympatizanta a čakateľa Fera Chovanca. Polygónový ťah má dĺžku 38 m, denivelácia cca 20 m. Je porozuhodná svojou výškou a s tým súvisiacou veľkou kubatúrou priestoru. Mapa a údaje z merania budú publikované v odbornej tlači.

Pri zameriavaní bola spoluobjaviteľovi Vitrovej dziry Tonovi Bačovi zima, tak preskúmal okolie "starej" Vitrovej dziry a vyššie vo svahu našiel novú, čerstvo otvorenú dieru. Pracovný názov dostala Tonova diera, ale po potvrdení, že komunikuje so spodnou Vitrovou dzirou, sme navrhli nový názov Horná vitrova dzira.

Treba poďakovať Tonovi Bačovi, že novú jaskyňu zabezpečil proti pádu do diery prekríženými brvnami a konármi. Je to rozdiel: dieru v Slovenskom krase na planine človek čaká a sú ich tam stovky, a iné je to v Slánskych vrchoch, kde chodíte desiatky kilometrov, a dieru nenájdete... Dňa 14.9.2008 sme so sebou nemali lano, preto sme dieru "zamerali" kameňom na šnúre, pričom nám vyšlo úctyhodné číslo - hĺbka -39,7 m. Po zmeraní šnúry sme vedeli, že sa tam ešte vrátime...

Autor článku: Ing. Ján Ducár

Autori foto: Ing. Ján Ducár a Anton Bača

 

Náhledy fotografií ze složky Vitrova dzira